Montage av METSO levererad utrustning till Vallviks bruk
Brynäs Mekano har av METSO PAPER SWEDEN fått uppdraget att montera METSO levererad utrustning för tvättförbättring vid Vallviks Bruk Rottneros.

Arbetet består bland annat i montage av två nya TwinRoll pressar, ett stort antal pumpar, stanpipe, byte av filtertrumma, modifiering av gammal utrustning,

Arbetet påböjades mitten av september och färdigställs i mitten av November 2011

Vallviks Bruk